{:id=>23, :name=>"Drinko.se", :url=>"https://drinko.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Cross Border Supermarkets Operations GmbH
I vår integritetspolicy för Cross Border Supermarkets Operations GmbH hittar du hjälp att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi som personuppgiftsansvarig organisation använder dem till.

1. Allmänt
1.1 Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som du lämnar till oss och/eller som vi samlar in om dig när du är kund hos Cross Border Supermarkets Operations GmbH eller när du besöker våra onlinebutiker.

2. Personuppgiftsansvarig
2.1. De organisationer som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: Cross Border Supermarkets Operations GmbH Eckernförder Landstraße 82 24941 Flensburg HRB 14436 FL (Tillsammans kallade Cross Border Supermarkets Operations GmbH;)
2.2. När vi behandlar personuppgifter följer vi EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt de tyska reglerna om skydd av personuppgifter som kan vara tillämpliga efter den 25 maj 2018.
2.3 Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter som är registrerade hos Cross Border Supermarkets Operations GmbH.
2.4 Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller om du anser att felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du också kontakta Cross Border Supermarkets Operations GmbH. Du har möjlighet att få insyn i vilken information som finns registrerad om dig, och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

3. Webbplats och cookies
3.1. När du besöker en av Cross Border Supermarkets Operations GmbH:s egna webbshoppar använder vi Google Analytics-cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid upprepade besök. Cookies hjälper oss att se hur många som besöker webbplatsen (trafikmätning) och hur våra användare interagerar på webbplatsen. Vi behandlar inte information om användarbeteende som kan koppla användarbeteende till specifika individer.
3.2 Som nämnts i avsnitt 3.1 använder vi Google Analytics cookies för att ge oss insikt i hur besökare använder vår webbplats. Vi delar inte dessa uppgifter med någon, och den kunskap vi får används enbart för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen för dig som besökare. Du kan läsa mer om Google Analytics cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
3.3 Du kan välja bort Google Analytics cookies här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Rekommenderas ej).
3.4 Cookies raderas efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök. Om du vill radera eller blockera cookies kan du se en guide här.

4. Insamling av personuppgifter
4.1. Om du är kund eller om du kontaktar oss via en av våra webbshoppar samlar vi in följande allmänna personuppgifter om dig, inklusive: namn, adress, postnummer, stad, land, mobilnummer och e-postadress samt faktureringsinformation såsom företagsnamn, CVR-nummer etc. om det är relevant. Dessutom samlar betalningsgatewayleverantören in betalkortsinformation när du slutför köp med kreditkort.
4.2. Personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det ligger i kundens eller besökarens intresse.
4.3. vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter) om dig.

5. Behandling av personuppgifter
5.1 Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt, t.ex. när du blir kund eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Detta kan t.ex. vara nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och relaterade tjänster. Det kan också vara nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter som ett tyska företag, där vi omfattas av tysk lag.
5.2. Personuppgifter ska förstås enligt definitionen i den tyska personuppgiftslagen.
5.3 I viss utsträckning samlar vi in uppgifter och använder dem för profilering för ändamål som ligger i kundens intresse och vi missbrukar inte dina personuppgifter. Vidare lämnar vi inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.
5.4 Om du är kund använder vi dina personuppgifter för att: Uppfylla dina beställningar och leverera våra produkter Vidarebefordra orderbekräftelse, spårningsmail etc. till dig Ge dig kundservice, support, svara på frågor och uppfylla dina önskemål Hantera administrationen av kundrelationen med dig Personanpassning av rekommenderade produkter Sända meddelanden om nya möjligheter, produkter, priser, systemuppdateringar, driftstopp etc. via e-post

6. Delning av dina personuppgifter
6.1. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och affärspartners som hjälper oss att uppfylla din beställning eller som hjälper oss med vår IT-drift, hosting, logistik, marknadsföring etc. Detta innebär att vi till exempel kan dela dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer, vår tekniska support, vår bank och den bank som utfärdade det kreditkort som användes för köpet.
6.1.2. vi delar dina uppgifter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det, t.ex. till följd av rapporteringskrav till offentliga myndigheter.
6.2 Den verkställande direktören och kundtjänstmedarbetare samt IT-konsulter på Cross Border Supermarkets Operations GmbH har tillgång till de uppgifter som registrerats om dig. Den person som ansvarar för datahantering på Cross Border Supermarkets Operations GmbH och de tillhörande onlinebutikerna är verkställande direktören för Cross Border Supermarkets Operations GmbH.
6.3. Information som lämnas till Cross Border Supermarkets Operations GmbH och dess anslutna onlinebutiker ska inte avslöjas eller säljas på något sätt till tredje part, förutom i samband med omorganisation eller en fullständig eller partiell försäljning av företaget. Eventuellt utlämnande i en sådan situation kommer att ske i enlighet med den tillämpliga personuppgiftslagen vid den tidpunkten. Vi registrerar inte någon personligt känslig information.

7. Delning av uppgifter med mottagare utanför EU/EØS
7.1 Som personuppgiftsansvarig delar vi endast personuppgifter med mottagare utanför EU/EØS om de åtar sig att följa samma europeiska lagstiftning som vi gör.
7.2 Genom våra personuppgiftsbiträdesavtal har vi säkerställt att dessa parter inte missbrukar dina aggregerade uppgifter.

8. Skydd av personuppgifter
8.1. Enligt personuppgiftslagen måste dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade anläggningar. Våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett säkert sätt och med vederbörlig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet för dataöverföringar via internet. Detta innebär att det kan finnas en (begränsad) risk för obehörig åtkomst till uppgifter av andra när uppgifter skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar dina personuppgifter på egen risk.
8.2 Personuppgifter som registreras hos Cross Border Supermarkets Operations GmbH i samband med ett köp lagras i 5 år, räknat från utgången av det relevanta räkenskapsår under vilket transaktionen genomförs, varefter uppgifterna raderas. Informationen lagras i enlighet med bokföringslagen.
8.3 Personuppgifter som inte registreras hos Cross Border Supermarkets Operations GmbH i samband med ett köp raderas eller anonymiseras när ändamålet för vilket de samlades in är slutfört. Personuppgifterna lagras i högst 12 månader efter att formuläret är ifyllt.
8.4. Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nödvändiga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att korrigera datumet i avsnitt 10. “senast uppdaterad” längst ned på sidan. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.
8.5. I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du enligt den tyska personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller missvisande har du rätt att kräva att de rättas, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot behandlingen av uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har också möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig.

9. Avvikelser
9.1. Som registrerad hos Cross Border Supermarkets Operations GmbH har du rätt att när som helst invända mot registreringar. Du har också rätt att ta reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller vilseledande har du rätt att få dem korrigerade, raderade eller blockerade. Dessa rättigheter har du i enlighet med personuppgiftslagen. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta Cross Border Supermarkets Operations GmbH. via e-post [email protected].
9.2 Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta kundtjänst på [email protected]. Om en lösning inte kan uppnås kan du lämna in ett klagomål till de relevanta nämnderna i området. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig.
9.3 Eventuella tvister mellan företaget och kunden ska lösas i enlighet med tyska lag.
9.4 Från och med den 15 februari 2016 kommer europeiska företag och konsumenter att ha en ny digital plattform: ODR. ODR syftar till att göra det enklare att hantera konsumentklagomål om varor och tjänster i EU. ODR står för Online Dispute Resolution (tvistlösning online). För konsumenter innebär det att de kan klaga direkt till det europeiska företag där de handlat. Syftet med ODR-plattformen är att knyta samman många överklagandeinstanser. Konsumenter och företag kan komma i direkt kontakt med varandra. Till exempel kan en svensk konsument skriva sitt klagomål på svensk direkt till till exempel ett italienskt företag som man har handlat med. Klagomålet översätts av EU:s egen översättningsprogramvara till italienska, och företaget får sedan klagomålet på sitt modersmål.
9.5 Om något är fel med din beställning eller inte uppfyller dina förväntningar ber vi dig kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en tillfredsställande lösning. Enligt lag måste vi hänvisa dig till följande länk - om du inte vill prata med oss först: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Senast uppdaterad
10.1. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 01-11-2023.

0 kg

Frakt från 199.99 SEK